FARTTESTER 2009
BILDER

Vi var i Flen och gjorde FART tester under 2 dagar i April/Maj 2009.
FART = Fågelhundarnas arbetstest.
Det var i första hand H kullen som skulle testas  Men  Bob och Hippie testades också.
Farttestet är en test som mäter 42 punkter  och protokollen kommer att redovisas på hemsidan bara jag har kommit på ett bra sätt att återge resultaten.
TISDAG 28 APRIL  
Winnie H-Kullen
Bob E-Kullen
Cooper H-Kullen
Ester H-Kullen
Noona H-Kullen
   
FREDAG 1 MAJ  
Easy H-Kullen
Elba H-Kullen
Ozzie H-Kullen
Hippi F-Kullen